2. pochod I.oddílu – 65. LEX Měcholupy

Z Měcholup jsme vyrazili na druhý pochod. Nejdřív jsme šli jsme na vlak, ale ten přijel pozdě, takže jsme následně nestihli přestoupit na autobus. Proto jsme jeli jsme až tím dalším a na autobusovém nádraží jsme čekali společně s druhým oddílem. Večer jsme se utábořili před Petrohradem (vesnicí v Čechách, nikoliv městem v Rusku). Následujícího dne jsme v Petrohradě potkali velice zajímavé obyvatele. Tentokrát jsme přenocovali v lese, kde stál mohutný a macatý strom.. Během další cesty jsme potkali fajnový rybník, ve kterém jsme se umyli. Čistí a voňaví jsme poté vyrazili opět na cestu, bohužel ale brzy začalo pršet Když konečně přestalo, foukal silný vítr. Večer jsme si opekli špekoně a šli do hajan. Dalšího dne jsme se vrátili do školy v Měcholupech.