1. pochod I.oddílu – 65. LEX Měcholupy

První den jsme vyjeli z Měcholup Kačerovým autem. Auto jsme zaparkovali v dědině jménem Vysoká Pec, odkud jsme už šli pěšky. Asi dvou hodinách cesty jsme našli místo na táboření s krásným výhledem na ohromující lomy, které vypadaly jako Mordor z Pána Prstenů. Tam se hezky spalo, prostě to bylo žůžo labůžo. Druhý den jsme vstali, dali jsme si snídani a zase jsme vyrazili na túru. Šli jsme dlouhatánskou trasu a došli jsme k obci jménem Lesná. Tam jsme se utábořili a občerstvili dobrou krmí. Třetí den ráno jsme vyrazili dál a začali plnit první úkol do celotáborové hry, což byla slepota. Později jsme dorazili jsme k vodopádům Svaté Kateřiny. Ve vesnici Blatno jsme si dali Kofolu. Z Blatna jsme šli po cestě do Boleboře, kde jsme  plnili druhý úkol do hry – získávání věcí od lidí. Dostali jsme dvě cibule do rizota. Dál jsme šli údolím Petra Bezruče. Narazili jsme na hezkou hospodu, u které jsme po domluvě přespali pod širákem. V noci ale začalo pršet, tak jsme rychle postavili stany a přístřešky z plachet. Poslední den jsme vyrazili zpátky do Vysoké Peci, do které jsme to měli 2 kilometry. Po cestě zpět do Měcholup jsme se ještě zastavili v Mostě a podívali jsme se na zdejší kostel, který byl v minulosti přemístěn o 845 m.