3. pochod I.oddílu – 65. LEX Měcholupy

Ráno jsme vyráželi jako poslední z oddílů. Proto jsme ještě v Měcholupech splnili jeden úkol do celotáborové hry: uvařili jsme čaj a vyměnili ho s domorodci za pět balíčků kapesníků. Pak jsme vyrazili na vlak. Vlakem jsme dojeli do Domoušic odkud jsme šli 3,5 km na Kounovské kamenné řady. Viděli jsme 2 velké kameny Pegas a Gibon. Večer jsme došli na zříceninu hradu jménem Pravda kde jsme přespali. Druhý den jsme se vydali do vesnice Solopysky, ze které jsme šli kolem několika chmelnic až na místo, kde jsme se utábořili.  Během cesty jsme plnili spoustu úkolů – například nasbírat plný kotlík ovoce nebo secvičit představení a ukázat ho místním lidem. Třetí den jsme pokračovali přes lesy směrem k Panenskému Týnci. Po cestě jsme si zahráli hru Král Šumavy. Došli jsme na lesní místo které se nám moc líbilo, ale museli jsme zde být velmi potichu, protože blízko nás byl kemp a vesnice. John nám nabídl že kdo chce může v noci zažít menší dobrodružství. Nakonec chtěli všichni. Proto jsme se rychle navečeřeli a hned jsme si šli lehnout. Probudili nás o půl třetí ráno. Snědli jsme něco málo od večeře a vyrazili jsme na noční pochod do Panenského Týnce. Ve vesnici jsme se ještě stihli podívat na nedostavěný kostel, a potom jsme autobusem odjeli do Loun, odtud do Žatce a nakonec do Měcholup.