Sraz PTO 2016

Letošní Sraz PTO jsme zahájili na nádraží v Králově Poli. Vlakem jsme se dopravili do Níhova, odkud jsme došli na nedalekou louku, kde jsme strávili celý víkend. Po zabydlení a drobných hříčkách jsme si zazpívali u ohně a šli brzo spát. Druhý den ráno jsme se po snídani sešli s ostatními oddíly a po zbytek dopoledne jsme se snažili zdokonalit své dovednosti ve střelbě z luku a kuše. Vyzkoušeli jsme si také zatloukání hřebíků a spoustu dalších zajímavých činností. Po obědě proběhla Bitva pěti armád, ve které jsme se snažili zneškodnit generály ostatních skupinek, a zároveň jsme se pokoušeli obsadit co nejvíce měst. Po skončení bitvy jsme nasbírali dřevo na večerní oheň, při kterém jsme si zazpívali několik písní a poté proběhlo vyhlášení odpolední bitvy.

V neděli ráno jsme si po nástupu zabalili věci a po obědě jsme se vlakem vrátili zpět do Brna.

 

Celý víkend jsme strávili společně se čtvrtým oddílem v příjemném počtu.

 

Zúčastnili se:

Tadeáš, Ríša, Bruno, Amálka, Nikča, Kačka, Ema, Lůca, Honzík, Hugo, Pepa, Ondra, Verča, Makyša, Vlasáč a Kačer.