2. pochod I. oddílu – 66. LEX Aueršperk

První den jsme si sbalili a chystali jsme se na pochod. Následovalo velké překvapení. Vlasáč nám oznámil, že na žádný pochod nejdeme a místo toho budeme plnit minima. Jeden bod sbalením batohu jsme už měli hotový a tak jsme se už mohli vrhnout na ty ostatní. Ale celý den nebylo jen nudné plnění minim, následovala totiž zábavná vodní bitva. Druhý den jsme jako předchozí plnili minima. Večer pro nás vedoucí připravili zkoušku ze zdravovědy a z mapy. Posledí den pochodu se v průběhu dne vracely ostatní oddíly. Mezi tím jsme hráli přehazku a vybíjenou a jako předchozí dny jsme plnili minima.