Sněm ZS

Sněm ZS, neboli oslava narozenin naší Zéesky, začal nástupem v zeleném, po kterém jsme se všichni usadili k nazdobeným stolům v sále. Pro mladší byly připraveny křížovky a luštěnky, aby si ukrátili dlouhou chvíli, zatímco starší řešili volbu členů Rady ZS, která proběhla letos netradičně na noteboocích. Proběhlo i předávání různých hodností, z našeho oddílu se Emička stala majitelkou šátku a John získal odznáček lektora. Z každého oddílu si jeden či dva lidé také mohli odnést domů odměnu za dobrou práci v oddíle. U nás se stal hrdým majitelem knížky Bruno. Největší letošní změnou je nová vedoucí ZS, Roman „Kivi“ Hruška předal žezlo Lucii „Štefce“ Štefanové. I třetí oddíl vyměnil svého šéfa, od Sněmu ho vede Barča Klimentová.

 

Rokování jsme prokládali hodováním. V poslední fázi Sněmu před nás předstoupil Alda, aby nám sdělil neradostnou zprávu. Zemi za sto let zasáhne malá planetka, která zničí veškerý život. Žádný strach, naštěstí můžeme uniknout přesídlením na Mars. Rádi bychom tam však přenesli veškeré poznatky, ke kterým jsme během života na Zemi přišli. A v tom spočívá náš celoroční úkol – po oddílech budeme točit krátká videa, která se na naší nové planetě uloží do obrovských archivů plných lidského vědění.

 

Závěrem Sněmu jsme otevřeli výstavu, kterou si do konce listopadu může kdokoliv prohlédnout na chodbě Lužánek. Pro zábavu jsme si k ní vyplnili i krátký kvízek a pak už tradá domů!