Sněm ZS a akce pro gardu

Máme za sebou další dvě akce – Sněm Zeměpisné společnosti a Akci pro gardisty, tak jak to tedy bylo:

Zeeska měla letos 59. výročí svého založení. Sněm jsme pojali trochu jinak, než loni – první polovinu jsme strávili oddílově blbnutím v akvaparku v Kohoutovicích a potom jsme se přesunuli do Lužánek, kde Marin zahájil výstavu (na kterou se mimochodem přijďte ještě podívat) a volili jsme do rady. Za nás oddíl budeme mít letos v radě hned dva lidi a to Verču L. jako našeho předsedu a Zuzku jako praporečníka. Zatímco na sněmu starší schvalovali roční plán a poslouchali Martinovu prezentaci, pro mladší byl nachystaný program s Alešem a všichni se potom potkali kde jinde než u jídla.

Na akci pro gardu zůstalo po sněmu jenom 6 gardistů. A co se týče příběhu? To by měli povyprávět spíš oni. Od hledání agenta od kterého získávali obal od houslí plný tajných věcí po vyjednávání s mafiánskými bossy, policajty až po závěrečnou přestřelku na Palackého kopci…bylo toho hodně.