První jarní výlet

Na první jarvní výlet jsme vyzazili k Tišnovu. Vlakem jsme jeli do Dolních Louček, kde jsme navštívlili místní zřícenu hradu Loučka. Odtud jsme slezli zpět k řece Svratka, podél které jsme šli až do Tišnova. Po cestě jsme si zahráli pár her a odlili si stopy koně a psa. Prohlédli jsme si také kráný portál kotela v Předkláštěří Porta Coeli (brána nebes). V Tišnově jsme vylezli kousek na Květnici, kde se nám podařilo najít pár polodrahokamů.