Květnový pochod

Letošní květnový pochod byl lehce netradiční, protože jsme první tři dny strávily rozděleně na starší a mladší.

Z našeho oddílů se zůčastnili: Nikča, Amálka, Lůca, Míša, Pepa, Honzík, Kačka, Makyša, Ondra, Verča, Old Shatterhand a Vlasáč.

 

Část mladších: (Lůca)

My mladší jsme přijeli v pátek. V tábořišti jsme si dali oběd a postavili jsme si stany. První hra která nás čekala, byla po poledním klidu. Rozdělili jsme se do tří Keltských skupin. Každá skupina měla ohraničené pole a uprostřed stál ešus s pravými keltskými mincemi. Naším úkolem bylo ukrást mince z ešusu a zároveň i mince ostatním kmenům.

Po této hře nás čekala příprava hadů na večeři, která se povedla.

Večer nás potom čekala plížecí hra, při které jsme museli ukrást věci, které hlídal velmi zlý kelt, který nás taky chytal. V sobotu ráno jsme stavěli keltské obydlí – Oppida. Jakmile jsme je dostavěli, Franta nám je zhodnotil, a pak už přišli starší.

 

Část starších: (Kačka)

Naše skupina starších vyrazila už ve čtvrtek odpoledne. Vlakem jsme dojeli do Olešné a od tam jsme došli k Zuberskému rybníku, kde jsme strávili první noc. Druhý den jsme se rozdělili do dvou týmů. Dopolední program byl zaměřen především na rozvíjení našich znalostí a schopností  – GPS, uzlovaní, zdravověda a týmová práce. Po dopoledním nácviku jsme tyto nové věci mohli použít v praxi. Museli jsme se totiž podle souřadnic dostat na místo kde přespíme. Po cestě ale obě skupinky museli čelit nasimulovanému zranění a konfliktům v týmu. Potom nám už jen stačilo postavit provazový most přes potok, a dorazili jsme na místo. Po večeří proběhla ještě jedna bojovka s mimozemšťany a pak jsme šli spát. Ráno už jen stačilo usušit některé mokré spacáky, které kvůli velkému dešti v noci promokly a mohli jsme dojít malý kousek do tábora, kde jsme se potkali se skupinou mladších.