Fotky a článek z Rozjezdové výpravy

Tábořiště, kde jsme strávili víkend bylo letos o něco dál, než obvykle, kousek za Novým městem, takže jsme strávili na obou cestách okolo dvou hodin ve vlaku. Bohužel nám úplně nepřálo počasí, ale až na Letní expedici je to už takové tradiční.

V pátek jsme toho krom cesty vlakem a na tábořiště moc nestihli. Když jsme přijeli do Nového města, začalo nám pršet a tak jsme si šlapání užili povětšinou v pláštěnkách. Na stavbu stanů a zubříku už naštěstí nepršelo a tak jsme se celkem brzo potkali s večeří u ohně.

Sobotní dopoledne se hráli Johnovy hry, já jsem mezitím strávil odpoledne sušením spacáků, stanů a všeho dalšího po vydatném nočním lijáku. Po tortillách k obědu začal hned další úkol, a to najít jídlo poschovávané po lese k večeři. Zatímco staří luštili šifru, mladší se naučili používat buzoly a azimut a když tyto dvě věci navzájem spojili, po čase hledání a dalších úkolů dohledali bagety k večeři a vše na ně. Aby toho jídla nebylo málo, rovnou jsme začali péct buchty na snídani, u ohně bylo stejně nejlíp. Jen co každý dopekl svůj díl, zahráli jsme si na louce soft. Večer jsme strávili u ohně hraním na kytaru a v době kdy mladší už spali, čekala ještě večerní hra na gardisty.

V neděli jsme se povětšinou věnovali už pouze balení, sušení a odchodu na vlak. Zabralo nám to tolik času, že jsme vlastně skoro nic jiného nestihli.

*Tom*