Článek z Květnového pochodu

Na Květnový pochod jsme vyrazili v pátek, autobusem z Lužánek. Největší zastoupení, co se počtu týče, měl první a čtvrtý oddíl. Autobusem jsme dojeli do Čtyř Dvorů, odkud jsme se vydali na nedaleké tábořiště Hrachovce. Náhlá průtrž mračen dosti urychlila stavbu stanů a zabydlování. Ti štastnější bouřku přečkali ve svých stanech než ostatní postavili zubříky, ve kterých jsme sušili, večeřeli, zpívali a hráli.

 

V sobotu, po snídani a rozcvičkách, jsme se rozdělili do čtyř skupinek, ve kterých jsme celý den soutěžili. Začalo to hrou, při které skupinky musely co nejrychleji azimutem najít suroviny nutné pro přípravu oběda.

V další hře skupinky bohatly obchodováním se dřevem se svým překupníkem, načež vypukla kulinářská soutěž. Vařil se guláš a je až neuvěřitelné, jak ze stejných surovin mohly vzniknout čtyři naprosto odlišné pokrmy. Náročná porota hodnotila několik kritérií, ale výsledky byly více než uspokojivé.

Po obědě a krátkém poledňáku se opět skupinky snažily sehnat co největší obnost peněz absolvováním několika stanovšť, jako pozorování přírody, střelba, zdravověda, hod na cíl, uzly a další úkoly, které známe ze Setonova závodu. Hra byla navíc obohacena o rozdělení týmu na dělníky, ti pracovali a vydělávali, a gorily, které strháváním fáborků zpomalovaly dělníky ostatních týmů.

Večer byl táborák. Ten se nesl v duchu dob dávno minulých, co se týče programu i písní.

 

V neděli pro nás Kobo připravil kytičkovou sazku. Čekalo nás 26 otázek zaměřených na rostliny v okolí. Chodilo se po jednom a každý si vyplnil svůj arch, ať už odpověď znal, nebo si tipnul. No, vždyť to byla sazka:)

Po obědě jsme trasu prošli ještě jednou s Kobem, zjistili správné řešení a poté se odebrali zpět do Čtyř Dvorů a autobusem do Lužánek.