1. pochod I. oddílu – 67. LEX Lipnice

Po brzkém budíčku, vyzbrojeni pečenými buchtami v ranečku, jsme z Lipnice odjeli do Slavonic, kde nás čekala prohlídka zdejšího rozsáhlého podzemí. Naobědvali jsme se a vyrazili k nedalekému přírodnímu koupališti ve Starém Městě pod Landštejnem. Další den náš oddíl dorazil na samotný hrad, kde se naši milí vedoucí rozhodli nás poslat bez mapy na další místo k táboření. Cestu jsme zvládli bez větších problémů a v obci Zvůle jsme se znovu všichni setkali. Zde jsme se rozhodli, že půjdeme noční pochod zpět až do tábora. Ten večer jsme spali na zajímavém místě s vtipným jménem. Probuzení jsme byli v jednu hodinu ráno. Kolem čtvrté jsme došli k Lipnickému rybníku, kde jsme dospali zbytek noci a poslední den pochodu pak už jen došli do tábora.